ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 


ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОЕКТ ЗДІА У ДІЇ:
«ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ ЗАПОРІЖЖЯ»

 
круглий стіл круглий стіл круглий стіл круглий стіл
 
У грудні минулого року Запорізька державна інженерна академія за ініціативи факультету економіки та управління запровадила інноваційний освітній проект «Відродження екологічної культури в економічній освіті Запоріжжя».
Ця ініціатива науковців була підтримана Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою, ПАТ «МК Запоріжсталь», Запорізькою торгово–промисловою палатою тощо. Така потужна підтримка, на нашу думку, обумовлена тим, що екологічний вектор підготовки та розвитку керівників у сфері економіки, менеджменту, фінансів, оподаткування, економічної безпеки – це запорука європейської модернізації виробництва, системи освіти і культури Запоріжжя.
Впродовж цього, 25 березня 2016 року в рамках реалізації освітнього проекту в академії відбувся науково-практичний круглий стіл на тему «Еколого-економічна складова сталого розвитку регіону в освітніх процесах Запоріжжя»,
в роботі якого взяли участь науковці ЗДІА - ректор ЗДІА д.т.н., проф. Банах В.А., проректор з науково – педагогічної роботи ЗДІА д.т.н., проф. Воденніков С.А., декан факультету економіки та управління ЗДІА к.е.н., проф. Глущевський В.В., завідувач кафедри «Фінансів, банківської справи та страхування» д.е.н., проф. Метеленко Н.Г., завідувач кафедри «Економіки підприємства» д.е.н., проф. Коваленко О.В., завідувач кафедри «Обліку, аналізу, оподаткування та аудиту» д.е.н., проф. Макаренко А.П., завідувач кафедри «Менеджменту організацій та управління проектами» д.ф.н., проф. Воронкова В.Г., завідувач кафедри «Інформаційних технологій та економічної безпеки бізнесу» к.е.н., доцент Солодухін С.В., завідувач кафедри «Прикладної екології та охорони праці» к.т.н., доцент Кожемякін Г.Б. та інші наші колеги, а також запрошені гості – практики, провідні фахівці в галузі регіонального управління, екології та природокористування – начальник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України д.е.н.,
проф. Двігун А.О., начальник управління охорони навколишнього середовища ПАТ «МК Запоріжсталь» Холіна І.В., радник Голови правління ПАТ «ЗАЗ» к.е.н., доцент Гончарук П.А., заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА Чайка Д.В., начальник відділу Спеціалізованої ДПІ у м.Запоріжжі Попова А.О., віце – президент ЗТПП к.е.н., доцент Антонюк Д.А.
Чому саме ця проблематика зацікавила науковців академії та викликала підвищений інтерес у практиків з боку підприємницьких структур та органів державного управління?
Сьогодні важливість заходів еколого – економічної спрямованості для сталого розвитку не тільки Запорізького регіону, а й України – є надзвичайною.
Тому центральна ідея проведення сьогоднішнього круглого столу, на думку ідеологів і організаторів цього проекту, – продемонструвати єдність науки, з одного боку, та промислово-виробничого сектору Запорізького краю, з іншого, і аргументовано наголосити на тому, що НАШИХ ПРОМИСЛОВЦІВ І, ВЛАСНЕ, ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОТРІБНО НЕ ЛАЯТИ, А ВІДКРИВАТИ ЇМ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, тобто:
 • надавати податкові пільги з метою сприяння розвитку та оновленню їх виробничої бази;
 • залишати у розпорядженні підприємств кошти від екологічного податку по Запорізькій області, які спрямовувати на підтримку екологічності навколишнього середовища;
 • розміщувати державні замовлення на запорізьких підприємствах металургійного та машинобудівного комплексів з метою забезпечення розвитку відповідних галузей регіональної економіки;
 • і головне – запровадити підготовку економістів і управлінців з вищою освітою, здатних доводити ефективність таких пропозицій щодо сталого розвитку промисловості, зокрема, та регіональної структури, в цілому.
 • У своєму привітальному слові учасникам круглого столу ректор ЗДІА д.т.н., проф. Банах В.А. особливо відмітив місце і роль Запорізької державної інженерної академії в підготовці ефективних інженерних і управлінських кадрів на потреби промисловості нашого регіону, зазначивши, що
  «…для промислового регіону, яким є Запорізький край, питання екології є особливо актуальними. Будь-яке промислове виробництво, супроводжується, в певній мірі, ризиками забруднення навколишнього середовища, які мають місце та супроводжують всі технологічні процеси. Запорізька державна інженерна академія – це установа, що формує як освітню, так і науково-практичну діяльність на потребу, перш за все, Запорізького регіону. Запорізький регіон, є важливим для економіки й енергобезпеки України, а тому й для екологічної безпеки України.
  І взагалі, ЗДІА має глибокі корені економічної освіти і готує інженерів-економістів вже понад 40 років. Причому, протягом останніх двох років відбулося суттєве розширення переліку спеціальностей магістерського рівня підготовки, що, в першу чергу, було спрямовано саме на підготовку всебічно розвинутого управлінця нової формації, здатного керувати складними, кризовими процесами у сфері економіки та управління. Тому, ми упевнено можемо сказати, що це саме та перевага наших випускників, яку шукають сучасні роботодавці-новатори для ефективної роботи та генерації інноваційних ідей! …».
  Науковці і практики заслухали доповіді і взяли участь у обговоренні таких актуальних питань як:
  1. Мотивація технологічного оновлення металургійної галузі (доповідач Холіна І.В.).
  2. Створення системи інформування населення про екологічну ситуацію у м. Запоріжжі (доповідач Гончарук П.А.).
  3. Функція екологічного оподаткування в державному механізмі забезпечення розвитку економіки (доповідач Попова А.О.).
  4. Регіональний розвиток Запоріжжя як туристичного та культурного краю півдня України (доповідач Двігун А.О.).
  5. Екологізація вищої економічної освіти з метою зростання творчого потенціалу особистості (доповідачі: Глущевський В.В., Метеленко Н.Г., Кожемякін Г.Б. та ін.).
  Особливий інтерес учасники круглого столу приділили проблемі підготовки нового покоління управлінців і економістів у контексті європейського вектору розвитку нашої країни, що викликало жваві дискусії.
  Так, один з ідеологів проекту і організаторів круглого столу, – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., проф. Метеленко Н.Г.,
  - у своїй доповіді наголосила: «Наша академія має галузеве спрямування – ми готуємо фахівців, зокрема, для металургійної галузі, тому дуже важливим є підготовка не тільки технічно «озброєних» управлінців, а і економічно грамотних керівників. Таких керівників, які спроможні, з одного боку, сприяти мінімізації ризиків забруднення навколишнього середовища від металургійного виробництва та підприємств інших галузей, а з іншого боку, забезпечити економічне підґрунтя для розвитку промислових підприємств у регіоні».
  У процесі обговорень цікаве запитання поставили декану факультету економіки та управління к.е.н., проф. Глущевському В.В. про перспективи, що відкриваються перед студентами економічних спеціальностей у зв‘язку із новаціями, що запроваджуються сьогодні на факультеті.
  «Стратегією керівництва нашого факультету, зокрема, і академії, в цілому, завжди була і є прикладна спрямованість у підготовці економістів і управлінців, професійні компетентності яких орієнтовані, насамперед, на потреби саме нашого промислового регіону, тому й набір спеціальностей, представлених у нас на факультеті, сформовано не випадково, - відмітив В’ячеслав Валентинович.
  - Тому наші випускники мають достатньо амбітні плани на свій професійний розвиток після захисту дипломів магістрів, що базується на отриманні ними глибоких теоретичних знань та надбанні практичних навичок з управління розвитком та безпекою еколого-економічних систем, розробки та впровадження інвестиційно-інноваційних проектів екологізації економіки підприємств, розумінні завдань та методів податкової політики і екологічного аудиту, методів комбінованого фінансування державних та регіональних програм екологізації виробничо-промислового комплексу, адміністрування та екологічного менеджменту, тощо».
  Як повідомили організатори цього круглого столу, у найближчій перспективі проведення засідань ще двох круглих столів на актуальні й наболілі питання, а саме: проблеми ефективного ресурсокористування, зокрема енергозбереження, та джерел інноваційно – інвестиційного розвитку промисловості регіону
  (квітень 2016р.); проблеми мінімізації ризиків забруднення навколишнього середовища та розвитку Запоріжжя як туристичного і культурного центру півдня України (травень 2016р.).
  Проведення таких заходів саме сьогодні: в період здійснення реформ у державному управлінні, в економіці, суттєво та позитивно впливає на статус нашої академії, дозволяє повно використовувати потенціал науковців та студентів для сталого розвитку регіону.
  Отже, ми впевнено можемо сказати, що за нашими управлінцями європейське майбутнє і це майбутнє будуємо ми, саме зараз!
  Підготовлено деканом ФЕУ к.е.н., проф. Глущевським В.В.
  Індустр.Запорожье "Круглый стол"
   
  круглий стіл круглий стіл круглий стіл круглий стіл
   
  круглий стіл круглий стіл
   
  круглий стіл круглий стіл
   
  круглий стіл круглий стіл
   
  Круглий стіл у ЗДІА. ТВ-5
  ВІДЕО

  Круглий стіл у ЗДІА. КАНАЛ «ЗАПОРІЖЖЯ»
  ВІДЕО

   
       
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019